tempo
13-16 åringene våre er på tur til Asker og UM 2020. UM er hovedmålet til landeveisgjengen dette året.  Syklistene våre startet ved godt mot, godt humør og i strålende vær. Støtteapparatet var også sterkt tilstede ved.


Det er kjekt å være med på UM! Det er både sosialt, utfordrende og superkjekt sies det blant syklistene. Det å få sykle i større felt enn i de regionale rittene, gir god tilbakemelding, sier de.

Etter endt tempo var tilbakemeldingene at det var en tøff tempo med en brutal bakke de siste 2 kilometrene før mål. Noen av syklistene syns at bakken gikk ganske greitt, men at det var tyngre på flaten langs sjøen. Og noen syns det var helt motsatt. Alle gleder seg til morgendagen og fellestarten.

Resultatene fra dagens tempo kan du se her.

Foto: Siv Grethe Rege og Anne Gro Hamre

tempo2

Sandnes SK - satser på begge kjønn

Jenter og gutter

Kvinner og menn

Sandnes SK - satser på alle aldersgrupper

Barn og ungdom

Junior og senior

Mosjonist, veteran og pensjonist

Sandnes SK - satser på alle syklegrener

Landevei

Sykkelkross

Bane

Terreng