Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Vipps Kr. 25,- til 10 76 23 og merk med "flaske" - så henter du den på klubbhuset.

Håndbok

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 10.10.2017

 

 

 

 

 

Forord

Håndboken skal være et oppslagsverk for klubbens medlemmer med oversikt over organisasjonen, regler og retningslinjer, rettigheter og plikter.

 

Målsetninger

Organisatorisk, sportslig, sosialt, arrangement og sponsorer -> se tekst ovenfor

 

Rekruttering

 • Klubben skal ha kontaktpersoner for nye ryttere.
 • Muligheter for låne-/leiesykkel som nybegynner.
 • Klubben skal legge til rette for årlig sykkelskole

Organisasjon

Se egen side under Medlem.

 

Økonomi

Inntekter
Klubbens inntekter består av samarbeidsavtaler som inkluderer reklame på draktene, andre klær og ytelser som er med i den enkelte avtale. Vi har også inntekter på arrangement, medlemsavgift, reklame på bilene, sykkel- og aktivitetsgården på Varatun, utleie av lokaler til eksterne aktiviteter/arrangementer, dugnader og Nordsjørittet.

Utgifter
Klubbens årsmøte vedtar et budsjett for aktuell sesong basert på et aktivitetsprogram for de forskjellige aldersklassene.

Lisens
Alle aktive ryttere må ha lisens.  Medlemskontingent må være betalt før lisens bestilles. Klikk her for å lese mer om lisens (link til lisens-info).

 

Medlemsfordeler

Trening
Klubben har trenere med god kompetanse, både i form av formell utdannelse og lang trenererfaring på klubb- og landslagsnivå. Se under Sport og Treningstider.

Klubblokaler
Klubben holder til på Varatun i Sandnes (Actionball). Her er det både møtelokaler og treningslokaler (spinning sykler, sykkelruller og utstyr for styrketrening ) som er tilgjengelige for klubbens medlemmer.

SPINN Sandnes
Sandnes Sykleklubb har en avtale med SPINN Sandnes, hvor det er forhandlet frem priser på sykkel og utstyr som en kan benytte seg av. Det vil også være egne medlemskvelder.

Drakter
Klubben tilbyr kjøp av klubbtøy i god kvalitet.

Leie av sykkel
Klubben har til utleie 10 sykler i aldersbestemte klasser som skal benyttes under fellestreninger. Det er meningen at syklene skal leies for en kortere periode for at man skal kunne prøve sykkelsporten, før man selv kjøper sykkel.

 

Dugnader

Alle aktive medlemmer med lisens forplikter seg til å delta på minimum én dugnad i året. Vårt motto er "Mange gjør lite - i stedet for at - få gjør mye"

 

Foresatte barn og ungdom

Foresatte skal bidra på 3 av følgende aktiviteter:

 • Lokale ritt som Øster Hus Cup eller tilsvarende
 • Rogaland 3 etappers
 • Nordsjørittet
 • Annen type klubbdugnad

Oppgavene kan være vakt, rigging eller salgsbod.

 

Junior og senior

Deltar på 3 dugnader igjennom egen innsats eller stedfortreder.

 • Nordsjørittet
 • Annen type klubbdugnad

Oppgavene kan være vakt, rigging eller salgsbod.

Aktive junior og senior ryttere kan videre bli pålagt å delta/ta ansvar for enkelte treninger med barn og unge.

 

Mosjonistene

Deltar på to dugnader igjennom egeninnsats eller stedfortreder

 • Lokale ritt som Øster Hus Cup eller tilsvarende
 • Nordsjørittet - ungdomsrittet
 • Pre-Tour
 • Flaggheising
 • Annen type klubbdugnad

Oppgavene kan være vakt, rigging eller salgsbod.

Vaktkurs dekkes av klubben for alle grupper.

 

Ritt, Reiser og Betaling

Vi har et eget rittopplegg for ryttere i de forskjellige aldersgruppene. Alle ryttere kan delta på alle lokale ritt, og alle ryttere vil kunne få en tur utenfor egen krets. De ulike gruppene melder hver høst inn aktivitetsplan med tilhørende budsjett som danner grunnlaget for antall ritt det skal reises på.

Lokale ritt (ikke turritt)
Påmelding via oppmenn. Alle ryttere uansett klasser kan delta i alle lokale ritt. (Se terminlisten over alle lokale ritt). Foreldre sørger for transport til og fra disse rittene. På alle lokale ritt vil det være en oppmann/trener tilstede. Denne personen vil være behjelpelig med startnummer etc.

Turritt
All påmelding og deltakelse på eget initiativ. For å delta i turritt så er aldersgrensen satt til 17 år Noen arrangører tillater aldersbestemte ryttere å delta. Det henvises til det enkelte ritt for informasjon.

 

Aktivite ritt utenfor kretsen

Reiseledere
Det blir oppnevnt reiseleder(e) pr ritt det reises på. Det kan være flere reiseledere avhengig av hvor mange ryttere og klasser som deltar. Den som er hovedreiselederen har ansvar for koordinering med de andre reiseledere og å levere inn regnskap i uken etter reisen. Klubben dekker overnatting og mat for alle reiseledere etter samme satser som rytterne. Ingen egenandel. Foreldre som ønsker å følge sine barn, dekker utgiftene selv.

Faktiske utgifter refunderes mot kvittering. Det skal ikke benyttes km-godtgjørelse. Dette sendes inn via epost (kvitteringer scannes) til daglig leder via oppmann i gruppen. 

 

Reisesatser i klubben
Klubben dekker reise og overnatting for aktive junior og senior mot en egenandel på Kr. 350,- pr. døgn - når disse er av trener uttatt til å delta på ritt utenfor kretsen. Egenandelene skal betales inn til klubbens konto 3250.07.05689 innen 1 uke før avreise. Følges opp av trener/oppmann før avreise.

Barn og unge får dekket sine reiser med Kr. 350,- pr. døgn ved at en i ettertid sender inn antall døgn de var på reise til leder@sandnessyklklubb.no merket med navn og kontonummer. Når det gjelder treningssamlinger, så skal også barn og unge betale inn Kr. 350,- pr. døgn til konto 3250.07.05689 1 uke før avvreise.

I tillegg vil startkontingent være dekket og betalt av klubben ved påmelding.

For at ryttere skal få dekket utgifter i forbindelse med turer er han eller hun pliktet til å følge klubbens reise- og overnattingsopplegg.

Ritt som ryttere og foreldre selv ønsker å delta på og som ikke står på programmet må dekkes av rytteren i sin helhet.

 

Transport
Oppmann senior koordiner utleie av sponsorbiler.

Sykler og utstyr
Rytterne må passe på eget utstyr og ha forsikringer i orden. Skader på sykkel dekkes ikke av klubben. Rytterne må selv sørge for at sykkelen er ren og i god stand før avreise, og ha med ekstra hjulsett eller slange og dekk. Klubben har også noen hjulsett som medbringes på reise. Bakhjulet har forskjellig tannhjul/utveksling i de forskjellige klassene, og det er derfor praktisk at man har med eget reserve bakhjul. Merkes med navn!

Bagasje og klær
Ryttere og ledere som har klubbekledning skal bruke dette når de er ute på reise. De som har fått ytterjakke og overtrekksklær skal bruke disse. Alternativt antrekk for de som ikke har dette er å bruke vesten med en jakke under. Det er viktig å vise at man er ute med Sandnes Sykleklubb.

Verktøy
Klubben har verktøykasser og noe reserveutstyr som kan tas med på reiser/ritt, og som skal settes på plass i utstyrsrommet ved reisens slutt. Ansvarlig for dette er reiseleder.

Reiseforsikring
Ved sykling i utlandet må ryttere ha gyldig reiseforsikring, pass og Europeisk Helsetrygdekort, E111.

Emit brikker
Dette er en tidtakerbrikke. Emit brikke må kjøpes av den enkelte utøver som skal delta på norgescup. For mer informasjon, se denne linken: (ny rutine fra 2013)

Rettigheter og plikter
Alle trenere i Sandnes SK kan få ett sett jakke, bukse og trøye (sykkeltøy).

 

Sponsor ambassadør

Sandnes SK sine sponsorer skal fremheves via klubbens bekledning og utstyr som en del av avtalen med sponsorer og samarbeidspartnere. Sandnes SK ryttere som deltar i sykkelritt skal kun benytte godkjent sykkeltrøye/jakke og bukse. Det oppfordres til bruk av godkjente bekledning under trening, men utgått bekledning kan benyttes. Lik bekledning skaper samhold og lagfølelse.

 

Privat sponsor

Det gis en mulighet for privat sponsor til enkelt medlemmer eller grupper på hjelm, sko og platehjul. Før det inngås en privat sponsoravtale, så skal denne godkjennes av styre og det skal foreligge en signert avtale mellom rytter/lag og sponsor.

Private sponsor betales inn til klubb og ut som stipend til den enkelte rytter eller grupper. Disse er og ansvarlig for kvittering i forbindelse med stipendet.

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer